skip to Main Content
+976-11-319017 info@ubiff.mn

Соёл, урлагийн газар нь Нийслэлийн Засаг даргын хэрэгжүүлэгч агентлагийн статустайгаар нийслэлийн хэмжээнд иргэдэд соёл урлагаар үйлчлэх бүхий л талын харилцааг зохицуулах, орон нутгийн хэмжээнд соёл урлагийн удирдлага, зохион байгуулалтыг хангах, соёл, урлагийн үйл ажиллагаанд мэргэжил, арга зүйн дэмжлэг үзүүлэх, тус салбарын хүрээнд мөрдөж ажиллах эрх зүйн болон зохицуулалтын шинж чанартай баримт бичгүүдийг боловсруулах, хэрэгжүүлэх үндсэн үйл ажиллагааг эрхэлдэг.

Нийслэлийн соёл урлагийн газар нь 2003 онд “Улаанбаатар” кино наадмыг санаачлан зохион байгуулж, хоёр жилд нэг удаа Монголын уран бүтээлчдийг оролцуулан, дэмжиж ирсэн ба 2015 оноос эхлэн Монголын Урлагийн Зөвлөлтэй хамтран Улаанбаатар кино наадмыг олон улсын тодотголтойгоор зохион байгуулж, тогтвортой үргэлжлүүлж байна.

Back To Top