skip to Main Content
+976-11-319017 info@ubiff.mn
 • Монгол хэл
 • English
 • UBIFF 2020
  _IDU6338

  Нээлтийн ажиллагаа

  0X9A0407

  Онцлох орны кино үзвэр

  0X9A0588

  Монгол кино үзвэр

  _IDU7708

  Олон улсын кино үзвэр

  0X9A3958

  Кино форум

  IMG_7349

  Кино сургалт

  0X9A4225

  “Үзэхийн хязгаар” хэсэг

  _IDU8042

  Хаалтын ажиллагаа

  UBIFF 2019
  UBIFF 2019 НЭЭЛТИЙН ҮЙЛ АЖИЛЛАГАА
  UBIFF 2018
  UBIFF 2017
  UBIFF 2016
  UBIFF 2015
  UBIFF 2014
  UBIFF 2013
  Back To Top